....

posted on 22 May 2010 00:51 by crazyfinal

 

 

ทุกสิ่งล้วนหมุนเวียน

ณ ขณะหนึ่ง

ในส่วนเสี้ยวความทรงจำ

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ชอบอันนิ ^^

#2 By Bakerista (124.157.184.85) on 2010-05-27 07:59

big smile

ทุกสิ่งเปลี่ยน

เช่นเดียวกัน กับ...

ใจคน